GOUDA

Kinderen 0-2 jaar

Het onderzoek en de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar vindt thuis in hun vertrouwde omgeving plaats. Op deze manier kan concreet en praktisch advies gegeven worden.
Het motorisch onderzoek bestaat uit observatie van het spontane bewegen dat het kind laat zien. Daarbij wordt het motorisch niveau bepaald met behulp van speciaal test / screeningsmateriaal en vindt er zo nodig aanvullend onderzoek (bijv. het kijken naar spierspanning of beweeglijkheid van de gewrichten) plaats.
Soms is naar aanleiding van een motorisch onderzoek advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling wel geïndiceerd is, bestaat deze met name uit hanterings-, positionerings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld advies over de manier waarop u uw kindje het beste kan neerleggen en oppakken. Er wordt ook gekeken naar de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld naar de plaats van het ledikant of naar de ondergrond waarop het kindje moet leren kruipen / lopen. Als het nodig is wordt er gebruik gemaakt van speciaal spelmateriaal om de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Voorkeurshouding
De schedel van de baby is in de eerste levensmaanden relatief zacht. Een voorkeurshouding kan er toe leiden dat het hoofd aan een kant afplat en daardoor scheefgroeit. De afplatting kan zich schuin achter (plagiocephalie) of middenachter (brachycephalie) bevinden. Bij plagiocephalie is er vaak sprake van een asymmetrische stand van de oren: één oor is naar voren en soms wat lager geplaatst en kan afstaan. Het voorhoofd en de wang aan dezelfde zijde kunnen eveneens naar voren staan. Als de voorkeurshouding langer aanhoudt kan asymmetrie in het gezicht ontstaan.

Indien u zich zorgen maakt over de vorm van het hoofdje van uw baby, omdat het wat platter is aan een zijkant of achterkant, dan is het mogelijk om via een plagiocephalometrie (=PCM) het hoofdje te meten. Dit meetinstrument meet de mate van afplatting van de schedel.
Bij PCM wordt er gebruik gemaakt van een band van speciaal plastic, dat buigzaam is na opwarming en snel uithardt. De twee centimeter brede plastic band wordt om het hoofd heen gelegd, waardoor de contouren van de schedel duidelijk worden. Deze afdruk van de vorm van het hoofd wordt vervolgens gekopieerd. Tenslotte kan men de mate van (a)symmetrie berekenen door op de kopie lijnen te trekken en de verhouding tussen de lijnen uit te rekenen. Aan de hand van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld en kan evt. helmtherapie worden geadviseerd.