GOUDA

Basisschoolkinderen

Op deze leeftijd worden de leeftijdsgenootjes steeds belangrijker. Tijdens de bewegingsspelletjes op het schoolplein wil het kind graag goed mee kunnen doen, het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel voor eigenwaarde. Verder is het belangrijk dat het schrijven niet te traag verloopt en goed leesbaar is, de houding aan tafel geen vragen oproept en dat bij de opdrachten uw kind zich goed kan blijven concentreren.

Een veelvuldig voorkomende hulpvraag bij basisschoolkinderen ligt op het gebied van de schrijfmotoriek. Vaak uiten motorische moeilijkheden zich in teken- en schrijfvaardigheden en worden daardoor ook door de leerkracht gesignaleerd. Voorbeelden hiervan zijn: moeite met het aanleren en automatiseren van de lettervormen of een slordig / onregelmatig handschrift.
Ook kan de (gym)leerkracht tijdens de gymles motorische problemen constateren. Voorbeelden hiervan zijn : moeite hebben met het gooien en vangen van ballen of het rennen.
Daarnaast kan het zo zijn dat er via de zwemdocent bijzonderheden in de motoriek worden opgemerkt. Voorbeelden hiervan zijn: onvoldoende gelijktijdig kunnen bewegen van armen en benen bij de schoolslag of weinig kracht in de armen en/of de benen.

Het motorisch onderzoek wordt gedaan met leeftijdsgebonden testmateriaal. Daarnaast wordt een motorische observatie afgenomen. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghand-coördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

Binnen de behandeling wordt er zoveel mogelijk spelenderwijs geoefend en wordt er gestreefd naar het opdoen van positieve ervaringen. Kinderen leren het meest als zij plezier hebben in wat zij doen. Door het opdoen van positieve ervaringen worden de nieuwe strategieën en/of vaardigheden sneller toegepast in de thuis- en schoolsituatie.