GOUDA

Vergoeding

Behandelingen
Zorgverzekeraars vergoeden oefentherapie voor kinderen vanuit de basisverzekering.
Oefentherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Geen vergoeding voor de behandeling?
Kijk bij tarieven indien de behandeling buiten de verzekering valt en er sprake is van een particuliere nota.

Eigen verantwoordelijkheid 
Controleer voor de zekerheid de verzekeringspolis of neem contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer de behandeling niet vergoed wordt, zijn de kosten voor eigen rekening.

Gereserveerde behandeltijd welke niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt door middel van het verzuimtarief in rekening gebracht. Het is altijd mogelijk af te melden via voicemail of email.

Cursussen
De mate waarin zwangerschapscursussen vergoed worden door de zorgverzekeraar is wisselend. Het hangt af van je aanvullende pakket. Regelmatig stelt de verzekeraar als eis dat de lessen worden gegeven door een kwaliteitsgeregistreerde fysio- of oefentherapeut en dat er een samenwerkingsverband moet bestaan met een thuiszorgorganisatie. Aan beide eisen voldoen onze cursussen.